Selasa, 02 Oktober 2007

Artikel

ASMAUL HUSNAH
Ya Allah, Ya Rohman,Ya Rohim, Ya Maalik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu Min, Ya Muhaimin, Ya Aziiz, Ya Jabbaar, Ya Mutakabbir, Ya Khooliq, Ya Baari, Ya Mushowwir, Ya Ghoffar, Ya Qohhaar